Gedragscode voor Ontwerpers

1. Respecteer de 99designs gemeenschap
99designs is een wereldwijd platform dat verschillende mensen met elkaar in contact brengt. Het is onvermijdelijk dat er meningsverschillen ontstaan, maar het belangrijkste is om elkaar met respect te behandelen. We hebben een simpele gedragscode ontwikkeld. Het niet respecteren van de code zal leiden tot disciplinaire maatregelen, zoals schorsing of beëindiging van account.

2. Respecteer alle 99designs leden
Dat klopt - respect is regel # 1! Negatief, agressief of beledigend gedrag wordt niet getolereerd. Wanneer je een 99designs lid wilt rapporteren voor ongepast gedrag, gebruik dat de Meld wedstrijd of Meld designer knoppen, of neem contact op met de support service.

3. Zend alleen origineel werk in
Het gedeeltelijk of geheel kopiëren van ontwerpen uit andere bronnen binnen of buiten de 99designs gemeenschap zal niet worden getolereerd. Als je stock afbeeldingen gebruik, zorg er dan voor dat je de rechten bezit en maak alle benodigde informatie op het moment van indiening bekend.

4. Concurreer eerlijk
Vertegenwoordig jezelf op een eerlijke manier. Probeer nooit om de cliënt te beïnvloeden door het bekritiseren van andere ontwerpers of het aanbieden van gratis werk. Je kunt contact met klanten buiten 99designs om hebben; maar je mag het niet gebruiken als hefboom om een project te winnen.

Doe deze dingen a.u.b niet:
Ontwerpen inzenden die geheel of gedeeltelijk gekopieerd zijn
Publiekelijk bekritiseren of aanvallen van ontwerpers, opdrachtgevers of 99designs personeel
Meerdere accounts openen
Frauderen

Doe deze dingen a.u.b wel:
Respecteer de gemeenschap en de gedragscode
Zend origineel werk in
Gebruik de juiste kanalen om ongewenst gedrag te melden

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 39306 van 39501
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen